За нас

Повече от тридесет години BSB обединява утвърдени професионалисти в областта на бизнес консултирането, маркетинга и интернационализацията, с цел стартиране на цялостни проекти за развитие на промишлени и търговски компании, по-специално малки и средни предприятия, както и консорциуми и други стопански субекти.

Опитът на нейните консултанти, натрупан през годините чрез различни търговски и финансови операции, гарантира, че BSB е в състояние да предостави изпитани решения при различни бизнес проблеми и идентифициране на най-подходящите методологии, подходящи за постигане на предварително поставените цели.

Към тези особености се добавя голяма мрежа от професионални фирми и международни контакти, които BSB използва, за да анализира подробно всяка конкретна ситуация, да оптимизира ресурсите, да съпътства отблизо клиента при избора на бизнес решения.

Всяка една от дейностите на BSB следва оперативен път, независимо дали е свързана с консултантски дейности в областта на стратегическите маркетингови и промоционални услуги, или в тези, насочени към процеси на развитие в чужбина и произтичащите от това интегрирани възможности за сътрудничество.