Услуги

BSB разработи серия от услуги, които максимално подпомагат стартирането и развитието на бизнес в България.

Чрез договор за сътрудничество, сключен между BSB и компанията клиент, се предоставят персонализирани услуги, които целят оптимални резултати вкратки срокове при минимални разходи за управление.

Услуги:

Организиране на икономически мисии

Благодарение на мрежата от консултанти и контакти с български и международни фирми и институции е възможно организирането на мисии в България, както и делегации на български МСП в Италия.

 • Идентифициране на потенциални партньори и бизнес възможности
 • Съдействие в първата фаза на партньорство с български фирми
 • Ползване на офиса на BSB за периода на командировката
 • Устен превод по време на срещи
 • Организиране на пътуване чрез туроператор (по заявка)

Съдействие при проследяване на контактите

 • Анализ на установените контакти и определяне на бъдещи съвместни проекти
 • Изготвяне на допълнителна информация и фирмени профили на чуждестранни компании
 • Доклад за актуализиране на всеки две седмици

Подготовка на заявления за участие в търгове по Структурните фондове

 • Наблюдение и анализ на търгове по сектори на дейност и предстоящи срокове
 • Консултиране за най-доброто решение по отношение на финализирането на техния проект (с възможни местни споразумения)
 • Подготовка и подаване на заявление за участие
 • Съдействие през целия процес на кандидатстване

Съдействие за участие в обществени поръчки в България

 • Система за връзки с български органи и организации за участие в търгове
 • Документална подготовка за участие в търгове
 • Съдействие по време на целия процес на участие в търга

Контакти с местни експерти за свързани услуги

Правна помощ

Счетоводно данъчно съдействие

Анализ на нуждите и изискванията на компанията и идентифициране на съвместими профили

Предоставяне на офис

Секретарски услуги

Консултации за недвижими имоти

Преводачески услуги