Защо да изберете нас?

Имайки предвид многобройните взаимоотношения на нашите консултанти с италиански предприемачи, присъстващи в България, през 2007 г. създадохме някои компании, което доведе до множество проекти в различни области (обучение, софтуер, екология, недвижими имоти, ИТ и др.).

BSB е логично продължението на опита ни, натрупан през последните години, като продължаваме да улесняваме пътя на предприемачите, които се интересуват от България в различни аспекти, включително:

– България потвърждава положителна тенденция на икономически растеж, но със заплати сред най-ниските в Европ, с БВП на глава от населението равен на 50% от средния за Европа.

– Стратегическата позиция като кръстопът между Източна Европа и Близкия изток.

– Двата основни сектора на българската икономика са промишлеността и селското стопанство, но се наблюдава развиващ се частен сектор и редица стратегически важни държавни предприятия.

Как работим?

За да се възползва максимално от бизнес възможностите, BSB разработи серия от услуги, които отговарят приоритетно на някои основни критерии за тези, които предприемат бизнес инициативи в чужбина.

BSB предлага кантракт за компаниите, навлизащи на българския пазар, който включва съдействие и предоставяне на услуги в три оперативни фази:

– Предварително бизнес консултиране

– Планиране на стратегия до стартиране на проекта

– Първоначално управление в периода между
стартирането и набирането на скорост

В рамките на трите фази, неизменна част от контракта, участието на BSB е постепенно и в съответствие с първоначалните анализи и стратегии, заложени съвместно с компанията клиент.

BSB оказва съдействие и по отношение на проблеми, свързани с дейности по внос/износ, както и банкова подкрепа.

Какво правим?

при предоставянето на услугите BSB използва следните модули:

 СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДУЛ
– Идентифициране на потенциални пазари
– Идентифициране на бизнес възможности
– Избор на начин на присъствие на пазара
– Изготвяне на бизнес план
– Съдействие при M&A и JV операции

ОПЕРАТИВЕН МОДУЛ
– Организиране на семинари и икономически мисии
– Участие в международни панаири
– Идентифициране на потенциални партньори
– Идентифициране на зони за логистика
– Контакти с местни експерти за необходими услуги

 МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
– Идентифициране на източници на финансиране
– Съдействие за предоставяне на финансови средства
– Предоставяне на административно-управленско обслужване